Make your own free website on Tripod.com

Cch dng Macro

 

Sau khi macro được ci, sẽ c những nt trn menu bar ty theo loại macro được ci th trn menu bar c những nt c chữ như : VPS=>Uni, VPS=>Uni, VIQR=>Uni, vv... (Ch , những chữ trn nt c thể đ thay đổi theo người xử dụng).

Nếu chỉ muốn thay đổi 1 phần của hồ sơ th phải chọn phần chữ đ trước khi bấm nt hon chuyển. Nếu khng c phần no được chọn th ton thể hồ sơ sẽ được hon chuyển. Hon chuyển cả hồ sơ sẽ lm mất tất cả format đặc biệt của hồ sơ như bullet list, number list, table, cells của hồ sơ đ.

        Th dụ muốn chuyển chữ VIQR sang Unicode với nt c sẵn trn menu bar chỉ cần bấm nt VIQR=>Uni trn menu bar

 

        Dng những macro khng c nut trn menu bar

CH : để chữ Việt Nam c thể đọc được theo dạng font xử dụng, những tn font sau được dng cho mỗi loại font, ty theo cch xử dụng của mỗi người m cần ci sẵn những font file :

Đặt những nt macro theo ring của mnh

Trở lại trang VNMacros